Bảng giá ống nhựa bình minh 2020

Bảng Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện uPVC Bình Minh 2020

Bảng giá ống nhựa và phụ kiện uPVC Bình Minh 2020 dành cho thị trường miền Nam. Hiện nay bảng giá chi tiết mới nhất được áp dụng cho các sản phẩm nhựa Bình Minh theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế như: ISO 9001:2015, ISO 4422:1990, TCVN 8491:2011, TCVN 6151:1996,..

Bảng Giá Bình Minh

Bạn đang xem: Bảng giá ống nhựa bình minh 2020

Hình Ảnh Catalogue Ống Nhựa và Phụ Tùng uPVC Bình Minh 2020

Ống Nhựa uPVC Bình Minh - Hệ Inch

Các Loại Ống Nhựa uPVC Bình Minh 2020

Ống Nhựa uPVC Bình Minh

Các Loại Ống Nước uPVC Bình Minh Mới Nhất

Bảng Giá uPVC Bình Minh

Các Loại Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Bình Minh Mới Nhất

Bảng Giá uPVC Bình Minh

Các Loại Phụ Kiện Ống uPVC Bình Minh Mới Nhất

Bảng Báo Giá Ống Nhựa uPVC Bình Minh Hệ Inch 2020 Mới Nhất Hiện Nay

Đơn vị tính: đồng/mét

Tìm hiểu thêm: 10 mẫu cửa sắt lưới B40 – cửa lưới sắt đẹp ở Hà Nội

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán 1 Ống Nhựa uPVC – Phi 21 – Hệ Inch Bình Minh 15 21×1,6 6,200 6,820 29 21×3 10,500 11,550 2 Ống Nhựa uPVC – Phi 27 – Hệ Inch Bình Minh 12 27×1,8 8,800 9,680 22 27×3 13,700 15,070 3 Ống Nhựa uPVC – Phi 34 – Hệ Inch Bình Minh 12 34×2 12,300 13,530 20 34×3 17,500 19,250 4 Ống Nhựa uPVC – Phi 42 – Hệ Inch Bình Minh 9 42×2,1 16,400 18,040 15 42×3 22,500 24,750 5 Ống Nhựa uPVC – Phi 49 – Hệ Inch Bình Minh 9 49×2,4 21,400 23,540 13 49×3 26,200 28,820 6 Ống Nhựa uPVC – Phi 60 – Hệ Inch Bình Minh 6 60×2 22,600 24,860 9 60×2,8 31,200 34,320 10 60×3 32,900 36,190 7 Ống Nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Inch Bình Minh 3 90×1,7 28,800 31,680 6 90×2,9 48,800 53,680 6 90×3 49,300 54,230 9 90×3,8 63,200 69,520 8 Ống Nhựa uPVC – Phi 114 – Hệ Inch Bình Minh 5 114×3,2 68,800 75,680 6 114×3,8 81,000 89,100 9 114×4,9 103,700 114,070 9 Ống Nhựa uPVC – Phi 130 – Hệ Inch Bình Minh 8 130×5 118,500 130,350 10 Ống Nhựa uPVC – Phi 168 – Hệ Inch Bình Minh 5 168×4,3 135,800 149,380 9 168×7,3 226,800 249,480 11 Ống Nhựa uPVC – Phi 220 – Hệ Inch Bình Minh 5 220×5,1 210,200 231,220 6 220×6,6 270,200 297,220 9 220×8,7 352,600 387,860

Đơn Giá Ống Nhựa uPVC Bình Minh Hệ Mét 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán 1 Ống Nhựa uPVC – Phi 63 – Hệ Mét Bình Minh 5 63×1,6 21,400 23,540 6 63×1,9 24,800 27,280 10 63×3 37,800 41,580 2 Ống Nhựa uPVC – Phi 75 – Hệ Mét Bình Minh 4 75×1,5 24,200 26,620 6 75×2,2 34,500 37,950 10 75×3,6 54,100 59,510 3 Ống Nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Mét Bình Minh 3,2 90×1,5 29,100 32,010 6 90×2,7 50,200 55,220 10 90×4,3 77,400 85,140 4 Ống Nhựa uPVC – Phi 110 – Hệ Mét Bình Minh 3,2 110×1,8 41,800 45,980 6 110×3,2 72,100 79,310 10 110×4,3 114,700 126,710 5 Ống Nhựa uPVC – Phi 140 – Hệ Mét Bình Minh 6 140×4,1 116,300 127,930 10 140×6,7 183,100 201,410 6 Ống Nhựa uPVC – Phi 160 – Hệ Mét Bình Minh 4 160×4,4 129,000 141,900 6 160×4,7 151,100 166,210 10 160×7,7 240,000 264,000 7 Ống Nhựa uPVC – Phi 200 – Hệ Mét Bình Minh 6 200×5,9 235,300 258,830 10 200×9,6 372,600 409,860 8 Ống Nhựa uPVC – Phi 225 – Hệ Mét Bình Minh 6 225×6,6 295,800 325,380 10 225×10,8 470,500 517,550 9 Ống Nhựa uPVC – Phi 250 – Hệ Mét Bình Minh 6 250×7,3 363,700 400,070 10 250×11,9 575,700 633,270 10 Ống Nhựa uPVC – Phi 280 – Hệ Mét Bình Minh 6 280×8,2 456,800 502,480 10 280×13,4 726,200 798,820 11 Ống Nhựa uPVC – Phi 315 – Hệ Mét Bình Minh 6 315×9,2 575,400 632,940 10 315×15 912,500 1,003,750 12 Ống Nhựa uPVC – Phi 400 – Hệ Mét Bình Minh 6 400×11,7 924,100 1,016,510 10 400×19,1 1,475,300 1,622,830 13 Ống Nhựa uPVC – Phi 450 – Hệ Mét Bình Minh 6.3 450×13,8 1,267,000 1,393,700 10 450×21,5 1,936,700 2,130,370 14 Ống Nhựa uPVC – Phi 500 – Hệ Mét Bình Minh 6.3 500×15,3 1,559,500 1,715,450 10 500×23,9 2,389,100 2,628,010 15 Ống Nhựa uPVC – Phi 560 – Hệ Mét Bình Minh 6.3 560×17,2 1,963,600 2,159,960 10 560×26,7 2,993,800 3,293,180 16 Ống Nhựa uPVC – Phi 630 – Hệ Mét Bình Minh 6.3 630×19,3 2,478,100 2,725,910 10 630×30 3,778,100 4,155,910

Giá Ống Nhựa uPVC Bình Minh Hệ CIOD Mới Nhất 2020 & 2021

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán 1 Ống Nhựa uPVC – Phi 100 – Hệ CIOD Bình Minh 12 100×6,7 151,200 166,320 2 Ống Nhựa uPVC – Phi 150 – Hệ CIOD Bình Minh 12 150×9,7 319,300 351,230 3 Ống Nhựa uPVC – Phi 200 – Hệ CIOD Bình Minh 10 200×9,7 408,000 448,800 12 200×11,4 475,700 523,270

Chi Tiết Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Bình Minh Hệ Inch Mới Nhất 2020 & 2021

Giá Phụ Tùng Nối Ống Nước uPVC

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách Đơn giá chưa VAT Thanh toán 1 Nối Trơn Bình Minh 15 21 D 1.600 1.760 15 27 D 2.200 2.420 15 34 D 3.700 4.070 15 42 D 5.100 5.610 12 49 D 7.900 8.690 6 60 M 4.800 5.280 12 60 D 12.200 13.420 6 90 M 11.300 12.430 12 90 D 26.600 29.260 6 114 M 16.400 18.040 9 114 D 52.800 58.080 6 168 M 63.700 70.070 6 220 M 170.000 187.000 2 Nối Ren Trong Bình Minh 15 21 D 1.600 1.760 15 27 D 2.400 2.640 15 34 D 3.700 4.070 12 42 D 5.000 5.500 12 49 D 4.700 5.170 12 60 D 11.600 12.760 12 90 D 25.800 28.380 3 Nối Ren Trong Thau Bình Minh 15 21 D 10.000 11.000 15 27 D 12.900 14.190 4 Nối Ren Ngoài Thau Bình Minh 15 21 D 15.200 16.720 15 27 D 17.000 18.700 5 Nối Rút Có Ren Bình Minh 15 21xRT27D 2.100 2.310 15 27xRT21D 2.000 2.200 15 34xRT21D 3.000 3.300 15 34xRT27D 3.000 3.300 15 21xRN27D 1.500 1.650 15 27xRN27D 1.700 1.870 15 27xRN34D 2.200 2.420 15 27xRN42D 3.500 3.850 15 27xRN49D 4.500 4.950 15 34xRN21D 2.900 3.190 15 34xRN27D 3.100 3.410 15 34xRN42D 4.500 4.950 15 34xRN49D 4.800 5.280 6 Nối Rút Trơn Bình Minh 15 27x21D 2.100 2.310 15 34x21D 2.600 2.860 15 34x27D 300 330 15 42x21D 3.800 4.180 15 42x27D 4.000 4.400 15 42x34D 4.600 5.060 15 49x21D 5.400 5.940 12 49x27D 5.700 6.270 15 49x34D 6.300 6.930 15 49x42D 6.700 7.370 15 60x21D 8.100 8.910 15 60x27D 8.500 9.350 15 60x34D 9.300 10.230 6 60x42M 2.900 3.190 12 40x42D 9.800 10.780 6 60x49M 2.900 3.190 12 60x49D 10.100 11.110 9 90x34M 8.900 9.790 6 90x42M 9.100 10.010 12 90x49D 20.100 22.110 6 90x60M 9.400 10.340 12 90x60D 20.500 22.550 6 114x34M 17.900 19.690 6 114x49M 17.100 18.810 6 114x60M 16.600 18.260 9 114x60D 40.400 44.440 6 114x90M 16.700 18.370 9 114x90D 45.100 49.610 6 169x90M 70.000 77.000 6 168x114M 55.000 60.500 9 168x114D 120.200 132.220 6 220x114M 150.000 165.000 9 220X168TC 302.000 332.200 7

Nối Ren Ngoài

Bình Minh 15 21D 1.400 1.540 15 27D 2.100 2.310 15 34D 3.600 3.960 12 42D 5.200 5.720 12 49D 6.400 7.040 12 60D 9.400 10.340 12 90D 21.500 23.650 9 114D 41.900 46.090 8 Nối Thông Tắc Bình Minh 6 60M 17.000 18.700 5 90M 31.300 34.430 5 114M 58.500 64.350 9 Nối Rút Có Ren Thau Bình Minh 15 27xRTT21D 6.500 7.150 15 27xRNT21D 10.500 11.550

Giá Phụ Tùng Bích Và Van Ống Nước uPVC

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách Đơn giá chưa VAT Thanh toán 10 Bít Xả Ren Ngoài Bình Minh 6 60M 15.000 16.500 6 90M 20.000 22.000 6 114M 40.000 44.000 6 168M 111.600 122.760 11 Van Bình Minh 12 21 13.700 15.070 12 27 16.100 17.710 12 34 27.300 30.030 12 42 40.000 44.000 12 49 60.000 66.000 12

Bích Đơn

Bình Minh 12 49D 32.200 35.420 12 60D 39.200 43.120 12 90D 65.900 72.490 9 114D 90.800 99.880 9 168D 268.000 294.800 13

Tìm hiểu thêm: Mật độ xây dựng là gì

Bích Kép

Bình Minh 9 114D 74.800 82.280 9 168D 141.000 155.100 9 220D 232.700 255.970 14 Khởi Thủy Bình Minh 12 100x49D 77.500 85.250 9 114x49D 70.700 77.770 9 160x60D 125.500 138.050 9 168x60D 106.600 117.260 9 220x60D 128.200 141.020 15 Khởi Thủy Dán Bình Minh 6 90x49M 6.600 7.260 6 114x60M 10.100 11.110 16 Con Thỏ Bình Minh 6 60M 31.400 34.540 6 90M 49.100 54.010 17 Tứ Thông Bình Minh 6 90 44.700 49.170 3 114 94.200 103.620

Giá Phụ Tùng Co Ống Nước uPVC

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách Đơn giá chưa VAT Thanh toán 18 Co Ba Nhánh 90 độ Bình Minh 15 21D 2.800 3.080 15 27D 4.000 4.400 15 34D 6.500 7.150 19 Co 90 độ Bình Minh 15 21D 2.100 2.310 15 27D 3.400 3.740 15 34D 4.800 5.280 12 42D 7.300 8.030 12 49D 11.400 12.540 6 60M 8.100 8.910 12 60D 18.200 20.020 6 90M 19.100 21.010 12 90D 45.400 49.940 6 114M 39.400 43.340 12 114D 104.800 115.280 6 168M 109.300 120.230 9 220M 339.900 373.890 12 220D 590.000 649.000 20 Co Ren Trong Thau Bình Minh 15 21D 10.100 11.110 15 27D 17.000 18.700 15 21xRTT27D 13.100 14.410 15 27xRTT21D 11.000 12.100 15 34xRTT21D 13.800 15.180 15 34xRTT27D 16.000 17.600 21 Co Ren Ngoài Thau Bình Minh 15 21D 13.900 15.290 12 27D 23.200 25.520 15 27xRNT21D 19.000 20.900 22 Co 90 độ Rút Bình Minh 15 27x21D 2.400 2.640 15 34x21D 3.300 3.630 15 34x27D 3.700 4.070 12 42x27D 5.300 5.830 12 42x34D 6.100 6.710 12 49x27D 6.300 6.930 12 49x34D 7.600 8.360 6 90x60M 11.800 12.980 12 90x60D 30.700 33.770 6 114x60M 22.300 24.530 6 114x90M 25.000 27.500 23 Co Ren Ngoài

Bình Minh

15 21D 3.200 3.520 15 27D 4.000 4.400 15 34D 7.100 7.810 15 21xRN27D 3.500 3.850 15 27xRN21D 4.000 4.400 15 27xRN34D 6.000 6.600 15 34xRN21D 4.300 4.730 15 34xRN27D 5.300 5.830 24 Co Ren Trong Bình Minh 15 21D 2.500 2.750 15 27D 3.400 3.740 25 Co Âm Dương Bình Minh 6 90M 2.100 2.310 6 114M 39.200 43.120 26 Co 45 độ Bình Minh 15 21D 1.900 2.090 15 27D 2.800 3.080 15 34D 4.500 4.950 15 42D 6.300 6.930 12 49D 9.600 10.560 6 60M 7.000 7.700 12 60D 14.800 16.280 6 90M 15.900 17.490 12 90D 34.800 38.280 6 114M 31.100 34.210 9 114D 70.800 77.880 6 168M 95.000 104.500 9 168D 240.000 264.000 6 220M 253.300 278.630 10 220D 433.600 476.960

Giá Phụ Kiện Chữ T Ống Nước uPVC

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách Đơn giá chưa VAT Thanh toán 27 Chữ Y – T 45 độ Bình Minh 12 34D 8.300 9.130 6 42M 6.100 6.710 6 49M 9.000 9.900 12 60M 16.900 18.590 4 60D 41.000 45.100 12 90M 40.000 44.000 3 114M 57.900 63.690 3 114M 82.800 91.080 6 168M 205.300 225.830 28 Chữ Y Rút – T 45 độ Rút Bình Minh 4 60x42M 9.800 10.780 4 90x60M 20.600 22.660 6 114x60M 36.100 39.710 6 114x90M 54.000 59.400 6 140x90M 110.000 121.000 6 140x114M 120.000 132.000 10 140x114D 248.300 273.130 6 168x114M 189.900 208.890 10 168x114D 405.000 445.500

29

Chữ T Bình Minh 15 21D 2.800 3.080 15 27D 4.600 5.060 15 34D 7.400 8.140 15 42D 9.800 10.780 12 49D 14.500 15.950 6 60M 10.400 11.440 12 60D 24.900 27.390 6 90M 30.100 33.110 12 90D 62.700 68.970 6 114M 54.000 59.400 9 114D 127.900 140.690 6 168M 158.000 173.800 6 220M 473.300 520.630 9 220D 777.900 855.690 30 T Ren Trong Bình Minh 15 21D 3.700 4.070 31 T Ren Trong Thau Bình Minh 15 21D 11.000 12.100 15 21xRTT27D 12.700 13.970 15 27D 12.200 13.420 15 34D 15.400 16.940 32 T Ren Ngoài Thau Bình Minh 15 21D 13.900 15.290 12 27D 21.500 23.650 33 T Giảm Có Ren Bình Minh 15 27xRN21D 5.300 5.830 15 27xRT21D 4.800 5.280 34 T Cong Kiểm Tra Mặt Sau Bình Minh 5 90M 34.600 38.060 5 114M 66.000 72.600 35 Khớp Nối Sống Bình Minh 15 21 7.200 7.920 15 27 10.000 11.000 15 34 14.100 15.510 12 42 17.300 19.030 12 49 29.000 31.900 12 60 42.000 46.200 12 90 96.700 106.370 9 114 177.600 195.360 36 Chữ T Rút Bình Minh 15 27x21D 3.400 3.740 15 34x21D 5.200 5.720 15 34x27D 6.100 6.710 15 42x21D 7.400 8.140 15 42x27D 7.400 8.140 15 42x34D 8.300 9.130 15 49x21D 9.800 10.780 15 49x27D 10.600 11.660 15 49x34D 11.700 12.870 12 49x42D 13.100 14.410 15 60x21D 15.600 17.160 15 60x27D 17.300 19.030 12 60x34D 16.100 17.710 12 60x42D 18.000 19.800 12 60x49D 20.500 22.550 12 90x34D 38.400 42.240 6 90x42D 19.100 21.010 6 90x60M 19.200 21.120 12 90x60D 46.100 50.710 6 114x60M 27.000 29.700 9 114x60D 84.500 92.950 6 114x90M 42.000 46.200 9 114x90D 97.200 106.920 6 168x90M 105.600 116.160 6 168x114M 140.000 154.000 10 168x114D 325.700 358.270 37 T Cong Rút Bình Minh 6 90x60M 22.600 24.860 6 114x60M 47.300 52.030 6 114x90M 71.000 78.100 6 168x90M 130.000 143.000 10 168x90D 410.400 451.440 6 168x114M 150.000 165.000 10 168x114D 502.000 552.200 38 T Cong Bình Minh 6 60M 13.900 15.290 6 90M 36.200 39.820 6 114M 65.400 71.940 6 168M 300.000 330.000 10 168D 678.000 745.800 39 T Cong Âm Dương Bình Minh 4 90M 31.800 34.980

Giá Các Loại Nắp Ống Nước uPVC và Các Phụ Kiện

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách Đơn giá chưa VAT Thanh toán 40 Nắp T Cong Bình Minh 6 90 4.600 5.060 6 114 8.700 9.570 41 Nắp Khóa Bình Minh 15 21D 1.200 1.320 15 27D 1.400 1.540 15 34D 2.600 2.860 15 42D 3.400 3.740 12 49D 5.100 5.610 12 60D 8.700 9.570 12 90D 20.500 22.550 9 114D 43.900 48.290 6 168M 90.000 99.000 10 168D 127.000 139.700 6 220M 152.000 167.200 10 220D 320.100 352.110 42 Nắp Khóa Ren Trong Bình Minh 15 21D 700 770 15 27D 1.400 1.540 15 34D 2.600 2.860 43 Nắp Khóa Ren Ngoài Bình Minh 15 21D 800 880 15 27D 1.200 1.320 15 34D 1.400 1.540 44 Bạc Chuyển Bậc Bình Minh 12 60×49 6.000 6.600 12 75×60 9.000 9.900 12 90×60 154.000 169.400 12 90×75 11.900 13.090 12 110×60 28.000 30.800 45 Keo Dán Bình Minh 25gr 3.600 3.960 50gr 6.300 6.930 100gr 11.500 12.650 200gr 29.800 32.780 500gr 54.100 59.510 1kg 100.900 110.990 46 Nối Rút Chuyển Hệ Inch – Mét Bình Minh 10 75x49TC 15.900 17.490 6 75x60M 5.500 6.050 10 75x60D 20.900 22.990 6 90x75TC 17.800 19.580 10 110x90TC 46.400 51.040 10 140x90TC 86.300 94.930 6 140x114M 39.000 42.900 8 160x90TC 98.700 108.570 5 168x140TC 73.100 80.410 9 168x140TC 122.100 134.310 6 200x90TC 185.800 204.380 10 200x114TC 219.500 241.450 10 220x140TC 295.000 324.500 10 225x168TC 556.300 611.930 10 250x168TC 532.900 586.190 10 280x168TC 820.000 902.000 10 280x220TC 750.000 825.000 6 315x220TC 879.900 967.890

Giá Phụ Tùng Ống Nhựa uPVC Bình Minh Hệ Mét Mới Nhất

Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nước uPVC Hệ Mét Mới Cập Nhật 2020-2021, áp dụng cho khu vực phía Nam

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán 1 Nối Trơn Bình Minh 6 75M 5.000 5.500 12,5 110D 51.300 56.430 10 140TC 83.200 91.520 10 160TC 145.400 159.940 10 200TC 307.300 338.030 10 225TC 419.700 461.670 10 250TC 610.300 671.330 10 280TC 733.300 806.630 10 315TC 1.182.300 1.300.530 2 Nối Ren Ngoài Bình Minh 10 75D 20.000 22.000 3 Co 90 độ Bình Minh 6 75M 10.200 11.220 12 75D 27.500 30.250 6 110M 37.600 41.360 10 110D 73.400 80.740 4 140M 74.700 82.170 12,5 140D 138.000 151.800 6 160M 109.400 120.340 6 200M 238.300 262.130 10 200D 320.000 352.000 6 225M 360.000 396.000 10 225D 615.800 677.380 4 Nối Rút Trơn Bình Minh 10 100x75TC 44.500 48.950 10 140x75TC 86.300 94.930 10 140X110TC 86.300 94.930 8 160x75TC 98.700 108.570 8 160x110TC 98.700 108.570 10 160x110TC 129.300 142.230 10 160x140TC 129.300 142.230 6 200x90TC 185.800 204.380 6 200x110TC 185.800 204.380 6 200x140TC 175.500 193.050 10 200x140TC 288.500 317.350 6 200x160TC 182.200 200.420 10 200x160TC 288.500 317.350 10 225x160TC 316.700 348.370 10 225x200TC 289.000 317.900 6 250x160TC 326.100 358.710 10 250x200TC 581.300 639.430 10 250x225TC 581.300 639.430 8 315x225TC 794.400 873.840 10 315x225TC 998.100 1.097.910 10 315x250TC 1.074.800 1.182.280 5 Hộp Đầu Nối Bình Minh 8 225x110M 600.000 660.000 6 Co 45 độ Bình Minh 12,5 75D 25.600 28.160 5 110M 26.300 28.930 8 110D 57.500 63.250 6 140M 57.600 63.360 12,5 140D 117.100 128.810 6 160M 95.700 105.270 8 200TC 332.400 365.640 8 225TC 467.100 513.810 8 250TC 629.700 692.670 8 280TC 917.000 1.008.700 8 315TC 1.182.300 1.300.530 7 Chữ T Rút Bình Minh 6 140x114M 95.000 104.500 10 140x114D 173.800 191.180 8 T Cong Bình Minh 6 140M 125.000 137.500 10 140D 242.900 267.190 9 T Cong Rút Bình Minh 6 140x90M 88.300 97.130 10 140x90D 252.700 277.970 6 140x114M 117.000 128.700 10 140x114D 330.600 363.660 8 160x110M 250.000 275.000 10 Nắp Khóa Bình Minh 12,5 110D 42.300 46.530 6 140M 32.000 35.200 10 140D 59.600 65.560 11 Bít Xả Ren Ngoài Bình Minh 6 140M 70.100 77.110 12 Chữ T Bình Minh 5 75M 20.000 22.000 10 75D 43.600 47.960 6 110M 46.300 50.930 10 110D 103.600 113.960 4 140M 99.600 109.560 12,5 140D 217.200 238.920 6 160M 150.000 165.000 10 160D 375.000 412.500 6 200 345.100 379.610 6 225M 395.000 434.500 10 225D 1.100.000 1.210.000 13 Chữ Y – T 45 độ Bình Minh 8 75M 38.000 41.800 6 90M 61.000 67.100 3 110M 64.400 70.840 6 110M 85.000 93.500 6 140M 202.000 222.200 6 160M 258.000 283.800 6 200M 544.000 598.400 14 Chữ Y Rút – T 45 đọ Bình Minh 6 200x110M 325.500 358.050 6 200X140M 376.400 414.040 6 200x160M 395.500 435.050 15 Nắp Đậy Ống PE Bình Minh 20 600 660 25 600 660 29 600 660 32 700 770 40 1.400 1.540 50 2.000 2.200 63 2.600 2.860 75 3.500 3.850 90 5.100 5.610

Bảng giá ống và phụ kiện nhựa Bình Minh Miền Nam áp dụng cho TPHCM (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…

Tìm hiểu thêm: Giá Thép Ống Mạ Kẽm Hòa Phát Mới Nhất Hôm Nay 2022