Bảng giá ống nhựa đạt hòa 2019

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022

Tham Khảo: Báo giá sắt phi 14 mới nhất 2021

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022

Bạn đang xem: Bảng giá ống nhựa đạt hòa 2019

BẢNG GIÁ PVC ĐẠT HÒA HỆ INCH ĐƯỜNG KÍNH ( D – PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) ĐƠN GIÁ BÁN ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 1,00 mm 3,350 13 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 0,80 mm 2,850 10 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 3,00 mm 11,550 31 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,70 mm 7,150 17 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,40 mm 5,900 13 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,20 mm 4,950 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 3,00 mm 14,850 25 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,80 mm 9,350 14 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,40 mm 7,600 11 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,10 mm 5,900 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 4,00 mm 24,750 27 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 3,00 mm 19,250 19 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,90 mm 12,650 12 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,60 mm 10,450 10 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,30 mm 9,050 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 3,00 mm 24,900 15 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 2,10 mm 17,600 10 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,70 mm 14,350 8 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,35 mm 11,700 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,80 mm 26,700 12 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,40 mm 23,000 10 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,20 mm 20,900 9 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,00 mm 19,800 8 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,90 mm 18,900 8 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,45 mm 14,400 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 4,00 mm 47,600 14 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 3,00 mm 35,400 10 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 2,30 mm 27,200 8 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,90 mm 23,600 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,50 mm 18,800 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 4,00 mm 61,050 11 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 3,00 mm 45,300 8 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 2,50 mm 37,950 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 1,80 mm 27,900 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 5,00 mm 87,450 12 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 4,00 mm 70,950 9 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 3,00 mm 54,700 7 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,60 mm 46,300 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,10 mm 37,300 4 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 1,65 mm 29,550 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 5,00 mm 112,750 9 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 4,00 mm 94,600 7 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,20 mm 72,600 5 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,50 mm 83,050 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,90 mm 66,000 5 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,40 mm 56,100 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 6,50 mm 217,800 8 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 4,50 mm 152,900 5 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 3,50 mm 121,000 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 8,00 mm 352,000 8 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 6,50 mm 284,900 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 4,00 mm 178,750 Thoát ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT

– Ống nhựa Đạt Hoà được sản xuất theo tiêu chuẩn :

– TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)

Tìm hiểu thêm: TOP mẫu gạch ốp tường rào ĐẸP kèm báo giá chi tiết nhất 2022

– TCVN 6140 : 1996

– TCVN 6146 : 1996

– TCVN 6148 : 2007

– QCVN 16:2007/BXD

– Phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, công trình xây dựng, hạ tầng, tưới tiêu nông nghiệp, ngầm hóa điện lực, viễn thông

Tìm hiểu thêm: Tỷ lệ trộn vữa xây mác 75 [NHƯ THẾ NÀO CHUẨN?]

BẢNG GIÁ ỐNG PVC ĐẠT HÒA HỆ MÉT ĐƯỜNG KÍNH ( D – PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) ĐƠN GIÁ BÁN ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,60 mm 81,500 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,00 mm 66,500 5 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 2,45 mm 54,450 thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,50 mm 113,850 7 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,00 mm 100,650 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 3,50 mm 92,700 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 6,50 mm 180,400 9 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 5,00 mm 141,350 7 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 4,00 mm 113,850 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 3,50 mm 100,500 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 160 x 6,20 mm 196,900 8 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 5,90mm 242,550 6 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,50mm 185,350 4 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,00mm 167,200 4 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 3,50mm 148,500 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 6,20mm 319,000 4 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 4,90mm 254,100 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 3,90mm 201,300 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 8,00mm 533,500 4 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 6,20mm 418,000 Thoát Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 9,00mm 792,000 4 Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 7,80mm 684,200 Thoát ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022

Tham Khảo: Báo giá sắt phi 14 mới nhất 2021

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022

Tham Khảo: Báo giá sắt phi 14 mới nhất 2021

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022

Tham Khảo: Báo giá sắt phi 14 mới nhất 2021

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022

Tham Khảo: Báo giá sắt phi 14 mới nhất 2021