Bê tông mác 300 là gì? Cường độ chịu nén của bê tông M300

Bê tông mác 300 là gì?

Bê tông mác 300 (M300) là loại bê tông có cường độ chịu nén 28.90 Mpa và cấp độ bền là B22.5 theo TCVN. Trong đó độ bền chịu nén được ký hiệu là B, biểu thị giá trị trung bình của phương pháp thống kê số học với khả năng chịu nén tức thời.

Bê tông mác 300 là gì?

Bạn đang xem: Bê tông mac 300

Cấp độ bền chịu kéo được ký hiệu là Bt, biểu thị giá trị trung bình của phương pháp thống kê số học của cường độ chịu kéo tức thời. Đơn vị tính là MPa tương ứng với xác suất ≥ 95%. Thông số này được xác định trên mẫu có kích thước 150x150x150 (mm) và được chế tạo. Sau đó mẫu bê tông được nén thí nghiệm ở tuổi 28 ngày.

Để đạt được khả năng chịu nén đúng cường độ theo từng mac, việc lựa chọn vật liệu phụ gia như cát vàng, xi măng, đá sói và nước đúng tỷ lệ là hết sức cần thiết. Điều này giúp hỗn hợp bê tông tương phẩm đảm bảo được theo đúng định mức đề ra.

Đặc điểm của bê tông M300

Bê tông mác 300 có những đặc điểm chính sau đây:

  • Các mẫu được làm thí nghiệm phải có cường độ phá hủy > 300kg/cm2.
  • Cấp độ bền đạt ngưỡng là B22.5.
  • Nén trục dọc tự nhiên là 290.000.
  • Nén dọc trục theo chứng cất là 260.000.
  • Cường độ TCVN về nén Rn.cKG/cm2 là 167.
  • Cường độ tiêu chuẩn xây dựng vn về kéo Rk.cKG/cm2 là 15
  • Rn phải đạt sau 28 ngày tuổi là 130.
  • Thông số Rk phải đạt là 10 sau thời gian quy định.

Thành phần và khối lượng bê tông trong mỗi mác là khác nhau. Bởi vậy, việc tìm hiểu cụ thể và chi tiết điều kiện từng mác để thi công là hết sức cần thiết.

Cường độ chịu nén của mác bê tông 300

Dưới đây là bản thông số và công thức tính cường độ chịu nén của bê tông mác 300:

Tiêu chuẩn

B

22.5

Đơn vị

M

300

TCVN

Tham Khảo: Bản vẽ nhà cấp 4 5×20 trệt

Rb

1300

Tham Khảo: Xu hướng gạch lát nền 2021

T/m2

TCVN

Rbt

97.5

Tham Khảo: Xu hướng gạch lát nền 2021

T/m2

TCVN

Eb

2850000

Tham Khảo: Xu hướng gạch lát nền 2021

T/m2

BS 8110-9

fcu=1.5*Rb/0.67

2910.448

Tham Khảo: Xu hướng gạch lát nền 2021

T/m2

ACI 318-0

fcu=1.3Rb.

1690

Tham Khảo: Xu hướng gạch lát nền 2021

T/m2

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tại bảng tra mác bê tông đầy đủ để có thêm thông tin chi tiết.

Cách tính cường độ chịu nén mẫu bê tông

Cách tính cường độ chịu nén mẫu vuông R của bê tông m300 được quy định theo tiêu chuẩn mác bê tông (TCVN) 5574:1991.

Công thức tính

R = Rn(1 – 1,64V).

Trong đó:

Rn – Giá trị trung bình của cường độ các mẫu thử chuẩn.

V – Hệ số biến động cường độ bê tông. Hệ số V được xác định theo hệ quả tính toán về hệ thống kê. Trong trường hợp thiếu số liệu thống kê cho phép lấy V = 0,15.

Định mức cấp phối tiêu chuẩn về nén Rn.c lấy bằng.

Rn.c = AnR.

Hệ số An và giá trị Rn.c phụ thuộc vào mác của bê tông được quy định theo bản dưới đây:

Tìm hiểu thêm: Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm