Sự khác biệt giữa độ bền kéo và độ bền năng suất

Độ bền kéo so với Sức mạnh năng suất

Độ bền kéo và độ bền chảy là hai chủ đề rất quan trọng được thảo luận trong ngành kỹ thuật và khoa học vật liệu. Độ bền kéo là phép đo độ biến dạng tối đa mà một vật liệu nhất định có thể thực hiện mà không bị đứt. Độ bền sản lượng là phép đo lượng biến dạng đàn hồi lớn nhất mà vật liệu có thể thực hiện. Cả hai khái niệm này đều rất quan trọng trong các lĩnh vực như kỹ thuật kết cấu, kỹ thuật cơ khí, khoa học vật liệu và nhiều lĩnh vực khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về độ bền chảy và độ bền kéo là gì, định nghĩa của chúng, ứng dụng của độ bền chảy và độ bền kéo, sự giống nhau giữa hai loại này và cuối cùng là sự khác biệt giữa độ bền chảy và độ bền kéo.

Bạn đang xem: độ bền kéo

Độ bền kéo là gì?

Độ bền kéo là thuật ngữ phổ biến được sử dụng cho độ bền kéo cuối cùng (UTS). Khi một vật liệu được kéo, nó sẽ giãn ra. Lực kéo căng vật liệu được gọi là ứng suất. Độ bền kéo cuối cùng là ứng suất tối đa mà vật liệu có thể chịu được trước khi thắt cổ.

Tham Khảo: Tấm bê tông nhẹ đúc sẵn

Hạch là trường hợp tiết diện của mẫu vật trở nên nhỏ đáng kể. Điều này có thể được giải thích bằng cách sử dụng các liên kết giữa các phân tử của mẫu vật. Khi có ứng suất, lực hút giữa các phân tử tác động theo hướng ngược lại, để giữ cho mẫu vật có hình dạng. Khi giải phóng ứng suất, mẫu trở lại trạng thái ban đầu hoàn toàn hoặc một phần. Khi bắt đầu thắt nút, các phân tử bị kéo giãn ra do đó lực giữa các phân tử không đủ để giữ chúng lại với nhau. Điều này gây ra căng thẳng đột ngột do căng thẳng và cổ xảy ra.

Độ bền kéo cũng là một đặc tính của vật liệu. Điều này được đo bằng Pascal, nhưng các đơn vị lớn hơn như Mega Pascal được sử dụng trong điều kiện thực tế.

Sức mạnh năng suất là gì?

Khi một vật bị kéo căng bằng ngoại lực thì phần thứ nhất của vật bị kéo dãn ra. Đây được gọi là biến dạng đàn hồi. Biến dạng đàn hồi luôn luôn thuận nghịch. Sau khi tác dụng một lực nhất định, vật biến dạng trở thành dẻo. Một biến dạng dẻo là không thể đảo ngược. Điểm mà biến dạng đàn hồi trở thành biến dạng dẻo là một tính chất rất quan trọng của vật liệu.

Đọc thêm: 1 cây sắt phi 20 nặng bao nhiêu kg

Độ bền chảy được định nghĩa là lượng ứng suất xảy ra một lượng biến dạng dẻo (không thể đảo ngược) được xác định trước. Nếu ứng suất tác dụng nhỏ hơn cường độ chảy thì biến dạng luôn đàn hồi.

Độ bền năng suất luôn thấp hơn độ bền kéo cuối cùng. Điều này có nghĩa là bất kỳ hiệu ứng cổ nào xảy ra sau khi biến dạng dẻo. Không mổ được trong vùng biến dạng đàn hồi.

Độ bền sản lượng có thể được đo bằng các phương pháp như phương pháp bộ chia.

Độ bền kéo so với Sức mạnh năng suất

Xem thêm: Top list 100 ảnh son môi hàng hiệu đẹp, chính hãng, siêu tốt

  • Độ bền kéo cuối cùng là độ bền mà hiệu ứng thắt cổ bắt đầu. Độ bền năng suất là độ bền mà biến dạng chuyển từ biến dạng đàn hồi sang biến dạng dẻo.
  • Độ bền năng suất luôn thấp hơn độ bền kéo cuối cùng.
  • Khi lượng ứng suất đạt đến cường độ chảy, có một lượng rất nhỏ biến dạng dẻo do giá trị ngưỡng đo.