Đơn Vị Tính Ea Là Gì? Ea Là Gì ý Nghĩa Của Từ Ea

Nội dung bài viết

BẢNG VIẾT TẮT CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ CHUẨN

TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT SET SETS Bộ, DZN DOZEN Tá, GRO GROSS Tổng (trọng lượng), TH IN THOUSANDS Nghìn; PCE PIECES Cái, chiếc PR PAIR Đôi, cặp MTR METRES Mét; FOT FEET Phút; YRD YARDS I-at; MTK SQUARE METRES Mét vuông; FTK SQUARE FEET Phút vuông; YDK SQUARE YARDS I-at vuông GRM GRAMMES Gam GDW GRAMMES BY DRY WEIGHT Gam (theo trọng lượng khô) GIC GRAMMES INCLUDING CONTAINERS Gam (bao gồm công-ten-nơ) GII GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS Gam (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) GMC GRAMMES BY METAL CONTENT Gam (theo hàm lượng kim loại) KGM KILO-GRAMMES Ki-lô-gam KDW KILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT Ki-lô-gam (theo trọng lượng khô) KIC KILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS Ki-lô-gam (bao gồm công-ten-nơ) KII KILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS Ki-lô-gam (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) KMC KILO-GRAMMES BY METAL CONTENT Ki-lô-gam (theo hàm lượng kim loại) TNE METRIC-TONS Tấn MDW METRIC-TONS BY DRY WEIGHT Tấn (theo trọng lượng khô) MIC METRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS Tấn (bao gồm công-ten-nơ) MII METRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS Tấn (bao gồm bao bì đóng gói bên trong)

Bạn đang xem: Ea là đơn vị gì

MMC METRIC-TONS BY METAL CONTENT Tấn (theo hàm lượng kim loại) ONZ OUNCE Ao-xơ ODW OUNCE BY DRY WEIGHT Ao-xơ (theo trọng lượng khô) OIC OUNCE INCLUDING CONTAINERS Ao-xơ (bao gồm công-ten-nơ) OII OUNCE INCLUDING INNER PACKINGS Ao-xơ (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) OMC OUNCE BY METAL CONTENT Ao-xơ (theo hàm lượng kim loại) LBR POUNDS Pao LDW POUNDS BY DRY WEIGHT Pao (theo trọng lượng khô) LIC POUNDS INCLUDING CONTAINERS Pao (bao gồm công-ten-nơ) LII POUNDS INCLUDING INNER PACKINGS Pao (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) LMC POUNDS BY METAL CONTENT Pao (theo hàm lượng kim loại) STN SHORT TON Tấn ngắn

Tìm hiểu thêm: Sơn cửa sắt màu gì đẹp? Top 10 màu sơn cửa sắt đẹp nhất 2022

LTN LONG TON Tấn dài DPT DISPLA CEMENT TONNAGE Trọng tải GT GROSS TONNAGE FOR VESSELS Tổng trọng tải tàu MLT MILLI-LITRES Mi-li-lít LTR LITRES Lít KL KILO-LITRES Ki-lô-lít MTQ CUBIC METRES Mét khối FTQ CUBIC FEET Phút khối YDQ CUBIC YARDS I-at khối OZI FLUID OUNCE Ao-xơ đong (đơn vị đo lường dung tích) TRO TROY OUNCE Troi ao-xơ PTI PINTS Panh QT QUARTS Lít Anh GLL WINE GALLONS Ga-lông rượu CT CARATS Cara LC LACTOSE CONTAINED Hàm lượng Lactoza KWH KILOWATT HOUR Ki-lô-oát giờ ROL ROLL Cuộn UNC CON Con UNU CU Củ UNY CAY Cây UNH CANH Cành UNQ QUA Quả UNN CUON Cuốn UNV Viên/Hạt UNK Kiện/Hộp/Bao UNT Thanh/Mảnh UNL Lon/Can UNB Quyển/Tập UNA Chai/ Lọ/ Tuýp UND Tút

Trên đây là bảng đơn vị đo lường quốc tế chuẩn.

Bạn đang xem: đơn vị tính ea là gì

Tìm hiểu thêm: Bản vẽ xây dựng công nghệ 11

Xem thêm: Cô Cạn Là Gì – Cô Cạn Dung Dịch Có Nghĩa Là Sao Vậy

Xem thêm: Imma Là Gì – Imma Có Nghĩa Là Gì

Content custom

(*) ở thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định khả năng đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viêt mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn chi tiết cho tổ chức, cá nhân nào.

Xem thêm: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3743:1983