Hướng dẫn thanh toán

  1. Khách hàng thanh toán trực tiếp khi mua hàng hoặc thanh toán đúng với thời gian hai bên đã kí kết hợp đồng với nhau.
  2. Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.
  3. Nếu có sự thay đổi về tài khoản, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản có hiệu lực.

Thông tin tài khoản công ty:

  1. Số tài khoản:
  2. Chủ tài khoản:
  3. Ngân hàng:

Hỗ trợ 24/7 qua Hotline 0852.852.386