Khung thép

Chiều dài mái (m)

Chiều rộng mái (m)

Bạn đang xem: Khung thep

Tìm hiểu thêm: Mô đun đàn hồi bê tông

Vd: 30 độ ghi là 30 Góc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Hoặc

Tham Khảo: Cừ lá sen (Sheet pile)

Độ dốc máivd: 60% ghi là 60 % 18 19 21 23 25 27 29 31 32 34 36 38 40 42 45 47 49 51 53 55 58 60 62 65 67 70 73 75 78 81 84 87 90 93 97 100 104 107 111 115 119

m2

Tham Khảo: HƯỚNG DẪN VIẾT QUY TRÌNH ISO 9001:2015