Khung thép

Chiều dài mái (m)

Chiều rộng mái (m)

Bạn đang xem: Khung thep

Tìm hiểu thêm: Kaizen là gì ? Lợi ích từ việc ý thức Kaizen ?

Vd: 30 độ ghi là 30 Góc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Hoặc

Tham Khảo: Bảng tra trọng lượng cáp điện

Độ dốc máivd: 60% ghi là 60 % 18 19 21 23 25 27 29 31 32 34 36 38 40 42 45 47 49 51 53 55 58 60 62 65 67 70 73 75 78 81 84 87 90 93 97 100 104 107 111 115 119

m2

Tìm hiểu thêm: Công Ty Sơn Mykolor TPHCM