Quy định về thí nghiệm vật liệu đầu vào

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào gồm những tiêu chuẩn nào? quy định cho những vật liệu nào? đối với mỗi vật liệu, sản phẩm xây dựng trước khi đưa vào sử dụng trong công trường cần được nghiệm thu xác nhận giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công. Các vật liệu cần được lấy mẫu theo đúng quy cách, sau đó thí nghiệm tại phòng las, kết quả sẽ là cơ sở để nghiệm thu vật liệu. HTN sẽ giải đáp các bạn qua bài viết sau đây:

Quy định nghiệm thu vật liệu đầu vào tại văn bản nào?

Đây là câu hỏi mà nhiều bạn đọc quan tâm đã hỏi trên giathep24h.com,

Bạn đang xem: Quy định về thí nghiệm vật liệu đầu vào

Theo khoản 5, Điều 12, Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, bộ hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, bao gồm:

 • Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
 • Chứng chỉ xuất xứ phải phù hợp với quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng, bên mua hàng và phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt đối với trường hợp nhập khẩu theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa;
 • Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
 • Các thông tin, tài liệu có liên quan tới vật liệu sử dụng cho công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng;
 • Các kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định vật liệu sử dụng cho công trình theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;
 • Các biên bản nghiệm thu vật liệu sử dụng cho công trình theo quy định;
 • Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Mục đích nghiệm thu vật liệu vật liệu đầu vào là gì?

 • Giúp chủ đầu tư kiểm tra, xác định được nguồn gốc, chủng loại vật liệu có hay không phù hợp với quy định hợp đồng

 • Giúp chủ đầu tư xác định được chất lượng vật liệu được sử dụng có đạt yêu cầu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hay không

 • Là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất được áp dụng

Từng loại vật liệu được đưa vào sử dụng ở trên công trường sẽ áp dụng những tiêu chuẩn khác nhau, sau đây là 05 loại vật liệu cơ bản bạn có thể tham khảo để áp dụng:

 1. Tiêu chuẩn nghiệm thu xi măng

 • Tiêu chuẩn áp dụng:

+ TCVN 6260:2009 về Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật

Xem thêm: 4 Loại Thép Thường Dùng Nhất Trong Xây Dựng

+ TCVN 2682:2009 về Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

 • Tần suất lấy mẫu: 50 tấn/1 tổ mẫu
 • Quy cách mẫu cần lấy: 20kg

nghiệm thu vật liệu đầu vào.xi măng

2. Tiêu chuẩn nghiệm thu thép cốt bê tông

 • Tiêu chuẩn áp dụng:

+ TCVN 1651-1:2018 về Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn

+ TCVN 1651-2:2018 về Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn

 • Tần suất lấy mẫu: 50 tấn/1 đường kính/1 nhãn hiệu được tính 1 lô
 • Quy cách mẫu cần lấy: Mỗi tổ gồm 3 thanh, mỗi thanh dài 1m

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào. thép

3. Tiêu chuẩn nghiệm thu cát đổ bê tông, cát xây trát

 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa
 • Tần suất lấy mẫu: 200m3/ 1 tổ mẫu
 • Quy cách mẫu cần lấy: 30kg

tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào. cát

4. Tiêu chuẩn nghiệm thu gạch đất sét nung

 • Tiêu chuẩn áp dụng:

+ TCVN 1450:2009 về gạch rỗng đất sét nung

Tham Khảo: Tcvn 4055:2012 công trình xây dựng – tổ chức thi công

+ TCVN 1451:1998 về Gạch đặc đất sét nung

 • Tần suất lấy mẫu: 50.000 viên/ 1 tổ mẫu
 • Quy cách lấy: 1 tổ 20 viên

tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào. gạch

5. Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông

 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu
 • Tần suất lấy mẫu:

+ Với bê tông loại khối lớn với 500m3 lấy 1 tổ mẫu

+ Với bê tông móng bệ máy khối lượng > 50m3 thì lấy 1 tổ mẫu

+ Với loại bê tông kết cấu khung cột , sàn, dầm cứ 20m3 bê tông lấy một tổ mẫu

 • Quy cách lấy mẫu: 1 tổ mẫu gồm 3 viên hình lập phương, kích thước 150x150x150

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào

Thang pham

Tìm hiểu thêm: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5637:1991 Quản lí chất lượng xây lắp công trình xây dựng