Thép Hộp Kẽm Chữ Nhật 70 x 140, 50 x 150, 80 x 160, 100 x 150, 40 x 80

Thép Hộp Kẽm Chữ Nhật 70 x 140, 50 x 150, 80 x 160, 100 x 150, 40 x 80

Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 1.5 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 1.8 x 6000mm

Bạn đang xem: Thep hop 150x50

Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 2.0 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 2.3 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 2.5 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 2.8 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 3.0 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 3.2 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 3.5 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 3.8 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 4.0 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 60 x 120 x 5.0 x 6000mm

Tìm hiểu thêm: Thép hộp 30×60

Thép hộp chữ nhật kẽm 70 x 140 x 1.5 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 70 x 140 x 1.8 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 70 x 140 x 2.0 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 70 x 140 x 2.3 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 70 x 140 x 2.5 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 70 x 140 x 3.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 75 x 150 x 3.2 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 75 x 150 x 4.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 75 x 150 x 5.0 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 75 x 150 x 6.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 80 x 120 x 4.0 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 80 x 120 x 5.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật kẽm 80 x 120 x 6.0 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật kẽm 80 x 120 x 8.0x 6000mm

Xem thêm: Bảng báo giá thép hộp inox

Thép hộp chữ nhật 100 x 150 x 8.0 x 6000mm, Thép hộp chữ nhật 100 x 150 x 10 x 6000mm

Quy Cách Thép Hộp Chữ Nhật, Quy Cách Thép Hộp Vuông, Quy Cách Thép Ống

Quy Cách Thép Hình H, Quy Cách Thép Hình I, Quy Cách Thép Hình V, Quy Cách Thép Hình U

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:

  • Thép tấm SS400, CT3, Q345B
  • Thép hình : H, U, I, V, C, Z, …
  • Thép hộp: hộp vuông, hộp chữ nhât cỡ lớn
  • Thép đặc chủng: + Tấm S45C, S50C, S55C, SKD11, SKD61, P20, P1, FDAC, XAR400, XAR500, 65G, …

+ Thép tròn đặc S45C, SKD61, …

Phụ kiện ống: mặt bích, co, tê, bầu giảm của ống

NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN NHẬN CẮT THEO QUY CÁCH, THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG.

Đọc thêm: Kích Thước Xà Gồ Thép Hộp