TCVN 1651-2:2018 – Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn

Nội dung bài viết

Xem nhiều nhất

Quy đổi mác bê tông (M) tương ứng với cấp độ bền (B)

Quy định về lấy mẫu vật liệu xây dựng. Cực chuẩn!

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn nghiệm thu thép

Bảng quy đổi cường độ, mác bê tông theo cấp bền C

Tìm hiểu thêm: 1 kg sắt phi 8 dài bao nhiêu mét

TCVN 4085:2011 – Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

Bảng tính toán mác bê tông dựa trên chỉ số đồng hồ khi thí nghiệm nén mẫu bê tông

Tìm hiểu thêm: Con gái ông thành thép việt nhật

Quy định về thời gian bảo dưỡng bê tông

Quy định về đánh giá kết quả nén mẫu thí nghiệm bê tông

TCVN 170:2007 – Kết cấu thép – Gia công, lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kĩ thuật

QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Xem thêm: Báo giá thép tấm đục lỗ