Cốp pha tiếng anh là gì

Bạn đang muốn biết Cốp pha trong tiếng anh là gì và muốn tìm hiệu về bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng? Bởi nó thực sự rất cần thiết không chỉ riêng trong ngành xây dựng mà còn trong cuộc sống. Vì thế, Cốp Pha Việt đã tổng hợp danh sách từ vựng chuyên ngành xây dựng phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn.

cốp pha tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Cốp pha tiếng anh là gì

Cốp pha tiếng anh là : Formwork

Bạn Đang Xem: Cốp pha tiếng anh là gì?

Và dưới đây là các từ vựng tiếng anh khác hay sử dụng trong ngành xây dựng

STT Từ vựng Ý Nghĩa 1 anchor sliding độ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép 2 anchorage length chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép 3 angle bar thép góc 4 allowable load tải trọng cho phép 5 alloy steel thép hợp kim 6 alternate load tải trọng đổi dấu 7 area of reinforcement diện tích cốt thép 8 armoured concrete bê tông cốt thép 9 arrangement of longitudinal reinforcement cut-out bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm 10 arrangement of reinforcement bố trí cốt thép 11 articulated girder dầm ghép 12 angle brace (angle tie in the scaffold) thanh giằng góc ở giàn giáo 13 antisymmetrical load tải trọng phản đối xứng 14 apex load tải trọng ở nút (giàn) 15 architectural concrete bê tông trang trí 16 axle load tải trọng lên trục 17 bag bao tải (để dưỡng hộ bê tông) 18 bag of cement bao xi măng 19 balance beam đòn cân; đòn thăng bằng 20 balanced load tải trọng đối xứng 21 asphaltic concrete bê tông atphan 22 assumed load tải trọng giả định, tải trọng tính toán 23 atmospheric corrosion resistant steel thép chống rỉ do khí quyển 24 average load tải trọng trung bình 25 axial load tải trọng hướng trục 26 braced member thanh giằng ngang 27 bracing giằng gió 28 bracing beam dầm tăng cứng 29 bracket load tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn 30 brake beam đòn hãm, cần hãm 31 brake load tải trọng hãm 32 balancing load tải trọng cân bằng 33 ballast concrete bê tông đá dăm 34 bar (reinforcing bar) thanh cốt thép 35 basement of tamped concrete móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông 36 basic load tải trọng cơ bản 37 building site công trường xây dựng 38 building site latrine nhà vệ sinh tại công trường xây dựng 39 build-up girder dầm ghép 40 built up section thép hình tổ hợp 41 breaking load tải trọng phá hủy 42 breast beam tấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va, 43 breeze concrete bê tông bụi than cốc 44 brick gạch 45 buffer beam thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa) 46 builder’s hoist máy nâng dùng trong xây dựng 47 dummy load tải trọng giả 48 during stressing operation trong quá trình kéo căng cốt thép 49 dynamic load tải trọng động lực học 50 early strength concrete bê tông hóa cứng nhanh 51 bursting concrete stress ứng suất vỡ tung của bê tông 52 dry concrete bê tông trộn khô, vữa bê tông cứng 53 dry guniting phun bê tông khô 54 duct ống chứa cốt thép dự ứng lực 55 gust load (hàng không) tải trọng khi gió giật 56 gypsum concrete bê tông thạch cao 57 h – beam dầm chữ h 58 half – beam dầm nửa 59 half – latticed girder giàn nửa mắt cáo 60 eccentric load tải trọng lệch tâm 61 effective depth at the section chiều cao có hiệu 62 guard board tấm chắn, tấm bảo vệ 63 gunned concrete bê tông phun 64 gusset plate bản nút, bản tiết điểm 65 rammed concrete bê tông đầm 66 rated load tải trọng danh nghĩa 67 ratio of non – prestressing tension reinforcement tỷ lệ hàm lượng cốt thép thường trong mặt cắt 68 ratio of prestressing steel tỷ lệ hàm lượng cốt thép dự ứng lực 69 ready – mixed concrete bê tông trộn sẵn 70 hanging beam dầm treo 71 radial load tải trọng hướng kính 72 radio beam (frequency) chùm tần số vô tuyến điện 73 railing lan can trên cầu 74 railing load tải trọng lan can 75 square hollow section thép hình vuông rỗng 76 stack of bricks đống gạch, chồng gạch 77 stacked shutter boards (lining boards) đống van gỗ cốp pha, chồng ván gỗ cốp pha 78 stainless steel thép không gỉ 79 rebound number số bật nảy trên súng thử bê tông 80 split beam dầm ghép, dầm tổ hợp 81 sprayed concrete bê tông phun 82 sprayed concrete, shotcrete bê tông phun 83 spring beam dầm đàn hồi 84 welded plate girder dầm bản thép hàn 85 welded wire fabric (welded wire mesh) lưới cốt thép sợi hàn 86 wet concrete vữa bê tông dẻo 87 stamped concrete bê tông đầm 88 standard brick gạch tiêu chuẩn 89 web girder giàn lưới thép, dầm đặc 90 web reinforcement cốt thép trong sườn dầm 91 wheelbarrow xe cút kít, xe đẩy tay 92 whole beam dầm gỗ 93 wind beam xà chống gió 94 wet guniting phun bê tông ướt 95 wheel load áp lực lên bánh xe

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu

Xem thêm: Cách làm lan can cầu thang sắt

Tham Khảo: 1 phi bằng bao nhiêu mm

Xem Thêm : Biện pháp bắc giàn giáo ngoài và lưới bao che công trình

Xem Thêm : Mẹo thi công cốp pha dầm sàn đúng cách đạt tiêu chuẩn

Tham Khảo: Sàn gỗ cao cấp nhập khẩu