Cường độ mục tiêu của bê tông

Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc và hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá cường độ chịu nén của bê tông sử dụng trong thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thiết kế theo TCVN 5574:2012.

Bạn đang xem: Cường độ mục tiêu của bê tông

Phạm vi áp dụng

Bạn đang xem: Cường độ mục tiêu của bê tông

Tiêu chuẩn này áp dụng trong kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu bê tông theo cường độ chịu nén xác định trên mẫu đúc đối với các kết cấu thi công toàn khối hoặc đúc sẵn.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng trong kiểm tra, đánh giá phục vụ quản lý chất lượng và nghiệm thu hỗn hợp bê tông trộn sẵn tại các cơ sở sản xuất theo thỏa thuận giữa các bên.

Tiêu chuẩn này cũng hướng dẫn áp dụng các phương pháp không phá hủy trong kiểm tra, đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.

Một số định nghĩa quan trọng

Xem thêm: 1 kg sắt phi 8 dài bao nhiêu mét

Mẫu hỗn hợp bê tông: Thểtích hỗnhợp bêtông có cùng thành phần, được sử dụng để chế tạo đồng thời một hoặc một vải tổ mẫu bê tông.

Xem thêm: Các Tập Running Man Có Spartace Couple Trên “Running Man”, Spartace Vietnam Fc

Tổ mẫu bê tông: Nhóm mẫu bê tông hình lập phương cạnh 150 mm, được đúc từ cùng một mẫu hỗn hợp bêtông, được bảo dưỡng trong cùng một điều kiện, được thí nghiệm ở cùng độ tuổi và được sử dụng để xác định cùng loại cường độ.

Lấy mẫu

a. Kiểm tra, đánh giá hỗn hợp bê tông trộn sẵn

– Lấy không ít hơn hai mẫu hỗn hợp bê tông từ mỗi lô hỗn hợp bê tông trộn sẵn.

– Mẫu hỗn hợp bê tông được lấy tại cửa xả của máy trộn hoặc vị trí khác theo thỏa thuận.

Đọc thêm: Gạch lát sân chống trơn giá rẻ

b. Khi kiểm tra, đánh giá bê tông toàn khối, số lượng mẫu hỗn hợp bê tông cần lấy từ mỗi lô được xác định tùy thuộc vào loại kết cấu nhưng không ít hơn một mẫu hỗn hợp bê tông cho một lô.

Theo đặc điểm kết cấu, số lượng mẫu hỗn hợp bê tông cần lấy phải đảm bảo yêu cầu sau:

TTLoại cấu kiệnTần suất lấy mẫu1Đối với bê tông khối lớn

– Mỗi 500m3lấy 1 mẫu hỗn hợp bê tông khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m3

– Mỗi250m3lấy 1 mẫu hỗn hợp bê tông khi khối lượng bê tông trong một khối đổ dưới 1000m3

2Đối với bê tông các móng lớn (thể tích trên 100m3)Mỗi 100m3bê tông lấy 1 mẫu hỗn hợp bê tông3Đối với bê tông móng bệ máyMỗi 50m3bê tông lấy 1 mẫu hỗn hợp bê tông4Đối với bê tông kết cấu khung (cột, dầm, bản, vòm, …) và các kết cấu móngMỗi 20m3bê tông lấy 1 mẫu hỗn hợp bê tông5Đối với bê tông các kết cấu đơn chiếc có khối lượng ít hơn 20 m3Mỗi lô lấy 1 mẫu hỗn hợp bê tông6Đối với bê tông nền, mặt đườngMỗi 200m3bê tông lấy 1 mẫu hỗn hợp bê tông7Đối với bê tông cọc khoan nhồiMỗi cọc lấy 3 mẫu hỗn hợp bê tông8Đối với bê tông kết cấu thi công theo phương pháp cốp pha trượtLấy một mẫu hỗn hợp bê tông cho mỗi ca nếu khối lượng bê tông trượt trung bình trong ca lớn hơn 20m3, và lấy một mẫu hỗn hợp bê tông cho không quá hai ca nếu khối lượng bê tông trượt trung bình trong ca nhỏ hơn 20m3

Tham Khảo: Vách ngăn nhà vệ sinh compact