BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP HỘP HOT, NHANH NHẤT TẠI VIỆT NAM

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP HỘP HOT, NHANH NHẤT TẠI VIỆT NAM

hép hộp vuông 60×60 được nhập khẩu trực tiếp và cung ứng cho thị trường trong nước. Mác thép: SS400, S330, Q195, Q235, Q345, S235JR, S355JR, A36…. Ứng dụng: sườn,kệ, giường, thành phần cấu trúc hỗ trợ các tòa nhà, cầu, đường cao tốc, băng tải, đường ray an toàn, cần trục, cẩu, thiết bị thể thao, thiết bị gia dụng, công nghiệp ô tô, công nghiệp điện, công nghiệp xây dựng, công nghiệp đóng tàu, dầu, khí nội thất và sản xuất máy móc nông nghiệp…

Bạn đang xem: Trọng lượng thép hộp 40x40x1.4

Tham Khảo: Thép Hộp 60×60

Thép hộp vuông 20×20 1 Thép hộp vuông 20x20x0.7 20 x 20 x 0.7 x 6,000 (mm) 2.55 kg 2 Thép hộp vuông 20x20x0.8 20 x 20 x 0.8 x 6,000 (mm) 2.89 kg 3 Thép hộp vuông 20x20x0.9 20 x 20 x 0.9 x 6,000 (mm) 3.24 kg 4 Thép hộp vuông 20x20x1.0 20 x 20 x 1.0 x 6,000 (mm) 3.58 kg 5 Thép hộp vuông 20x20x1.1 20 x 20 x 1.1 x 6,000 (mm) 3.92 kg 6 Thép hộp vuông 20x20x1.4 20 x 20 x 1.4 x 6,000 (mm) 4.91 kg 7 Thép hộp vuông 20x20x2.0 20 x 20 x 2.0 x 6,000 (mm) 6.78 kg Thép hộp vuông 25×25 1 Thép hộp vuông 25x25x0.7 25 x 25 x 0.7 x 6,000 (mm) 3.20 kg 2 Thép hộp vuông 25x25x0.8 25 x 25 x 0.8 x 6,000 (mm) 3.65 kg 3 Thép hộp vuông 25x25x0.9 25 x 25 x 0.9 x 6,000 (mm) 4.09 kg 4 Thép hộp vuông 25x25x1.0 25 x 25 x 1.0 x 6,000 (mm) 4.52 kg 5 Thép hộp vuông 25x25x1.1 25 x 25 x 1.1 x 6,000 (mm) 4.95 kg 6 Thép hộp vuông 25x25x1.2 25 x 25 x 1.2 x 6,000 (mm) 5.38 kg 7 Thép hộp vuông 25x25x1.4 25 x 25 x 1.4 x 6,000 (mm) 6.22 kg 8 Thép hộp vuông 25x25x2.0 25 x 25 x 2.0 x 6,000 (mm) 8.67 kg Thép hộp vuông 30×30 1 Thép hộp vuông 30x30x0.7 30 x 30 x 0.7 x 6,000 (mm) 3.86 kg 2 Thép hộp vuông 30x30x0.8 30 x 30 x 0.8 x 6,000 (mm) 4.40 kg 3 Thép hộp vuông 30x30x0.9 30 x 30 x 0.9 x 6,000 (mm) 4.93 kg 4 Thép hộp vuông 30x30x1.0 30 x 30 x 1.0 x 6,000 (mm) 5.46 kg 5 Thép hộp vuông 30x30x1.1 30 x 30 x 1.1 x 6,000 (mm) 5.99 kg 6 Thép hộp vuông 30x30x1.2 30 x 30 x 1.2 x 6,000 (mm) 6.51 kg 7 Thép hộp vuông 30x30x1.4 30 x 30 x 1.4 x 6,000 (mm) 7.54 kg 8 Thép hộp vuông 30x30x1.5 30 x 30 x 1.5 x 6,000 (mm) 8.05 kg 9 Thép hộp vuông 30x30x1.8 30 x 30 x 1.8 x 6,000 (mm) 9.56 kg 10 Thép hộp vuông 30x30x2.0 30 x 30 x 2.0 x 6,000 (mm) 10.55 kg 11 Thép hộp vuông 30x30x2.5 30 x 30 x 2.5 x 6,000 (mm) 12.95 kg 12 Thép hộp vuông 30x30x3.0 30 x 30 x 3.0 x 6,000 (mm) 15.26 kg Thép hộp vuông 40×40 1 Thép hộp vuông 40x40x0.8 40 x 40 x 0.8 x 6,000 (mm) 5.91 kg 2 Thép hộp vuông 40x40x0.9 40 x 40 x 0.9 x 6,000 (mm) 6.63 kg 3 Thép hộp vuông 40x40x1.0 40 x 40 x 1.0 x 6,000 (mm) 7.35 kg 4 Thép hộp vuông 40x40x1.1 40 x 40 x 1.1 x 6,000 (mm) 8.06 kg 5 Thép hộp vuông 40x40x1.2 40 x 40 x 1.2 x 6,000 (mm) 8.77 kg 6 Thép hộp vuông 40x40x1.4 40 x 40 x 1.4 x 6,000 (mm) 10.18 kg 7 Thép hộp vuông 40x40x1.5 40 x 40 x 1.5 x 6,000 (mm) 10.88 kg 8 Thép hộp vuông 40x40x1.8 40 x 40 x 1.8 x 6,000 (mm) 12.95 kg 9 Thép hộp vuông 40x40x2.0 40 x 40 x 2.0 x 6,000 (mm) 14.32 kg 10 Thép hộp vuông 40x40x2.5 40 x 40 x 2.5 x 6,000 (mm) 17.66 kg 11 Thép hộp vuông 40x40x3.0 40 x 40 x 3.0 x 6,000 (mm) 20.91 kg Thép hộp vuông 50×50 1 Thép hộp vuông 50x50x1.1 50 x 50 x 1.1 x 6,000 (mm) 10.13 kg 2 Thép hộp vuông 50x50x1.2 50 x 50 x 1.2 x 6,000 (mm) 11.03 kg 3 Thép hộp vuông 50x50x1.4 50 x 50 x 1.4 x 6,000 (mm) 12.82 kg 4 Thép hộp vuông 50x50x1.5 50 x 50 x 1.5 x 6,000 (mm) 13.71 kg 5 Thép hộp vuông 50x50x1.8 50 x 50 x 1.8 x 6,000 (mm) 16.35 kg 6 Thép hộp vuông 50x50x2.0 50 x 50 x 2.0 x 6,000 (mm) 18.09 kg 7 Thép hộp vuông 50x50x2.5 50 x 50 x 2.5 x 6,000 (mm) 22.37 kg 8 Thép hộp vuông 50x50x2.8 50 x 50 x 2.8 x 6,000 (mm) 24.90 kg 9 Thép hộp vuông 50x50x3.0 50 x 50 x 3.0 x 6,000 (mm) 26.56 kg 10 Thép hộp vuông 50x50x4 50 x 50 x 4.0 x 6,000 (mm) 34.67 kg 11 Thép hộp vuông 50x50x4.5 50 x 50 x 4.5 x 6,000 (mm) 38.57 kg 12 Thép hộp vuông 50x50x5 50 x 50 x 5.0 x 6,000 (mm) 42.39 kg 13 Thép hộp vuông 50x50x6 50 x 50 x 6.0 x 6,000 (mm) 49.74 kg 14 Thép hộp vuông 50x50x8 50 x 50 x 8.0 x 6,000 (mm) 63.30 kg Thép hộp vuông 60×60 1 Thép hộp vuông 60x60x1.2 60 x 60 x 1.2 x 6,000 (mm) 13.29 kg 2 Thép hộp vuông 60x60x1.4 60 x 60 x 1.4 x 6,000 (mm) 15.46 kg 3 Thép hộp vuông 60x60x1.5 60 x 60 x 1.5 x 6,000 (mm) 16.53 kg 4 Thép hộp vuông 60x60x1.8 60 x 60 x 1.8 x 6,000 (mm) 19.74 kg 5 Thép hộp vuông 60x60x2.0 60 x 60 x 2.0 x 6,000 (mm) 21.85 kg 6 Thép hộp vuông 60x60x2.5 60 x 60 x 2.5 x 6,000 (mm) 27.08 kg 7 Thép hộp vuông 60x60x2.8 60 x 60 x 2.8 x 6,000 (mm) 30.17 kg 8 Thép hộp vuông 60x60x3.0 60 x 60 x 3.0 x 6,000 (mm) 32.22 kg 9 Thép hộp vuông 60x60x3.2 60 x 60 x 3.2 x 6,000 (mm) 34.24 kg 10 Thép hộp vuông 60x60x4.0 60 x 60 x 4.0 x 6,000 (mm) 42.20 kg 11 Thép hộp vuông 60x60x4.5 60 x 60 x 4.5 x 6,000 (mm) 47.05 kg 12 Thép hộp vuông 60x60x5.0 60 x 60 x 5.0 x 6,000 (mm) 51.81 kg 13 Thép hộp vuông 60x60x6.0 60 x 60 x 6.0 x 6,000 (mm) 61.04 kg Thép hộp vuông 70×70 1 Thép hộp vuông 70x70x1.8 70 x 70 x 1.8 x 6,000 (mm) 23.13 kg 2 Thép hộp vuông 70x70x2.0 70 x 70 x 2.0 x 6,000 (mm) 25.62 kg 3 Thép hộp vuông 70x70x2.5 70 x 70 x 2.5 x 6,000 (mm) 31.79 kg 4 Thép hộp vuông 70x70x2.8 70 x 70 x 2.8 x 6,000 (mm) 35.45 kg 5 Thép hộp vuông 70x70x3.0 70 x 70 x 3.0 x 6,000 (mm) 37.87 kg 6 Thép hộp vuông 70x70x3.2 70 x 70 x 3.2 x 6,000 (mm) 40.27 kg 7 Thép hộp vuông 70x70x4.0 70 x 70 x 4.0 x 6,000 (mm) 49.74 kg 8 Thép hộp vuông 70x70x4.5 70 x 70 x 4.5 x 6,000 (mm) 55.53 kg 9 Thép hộp vuông 70x70x5.0 70 x 70 x 5.0 x 6,000 (mm) 61.23 kg 10 Thép hộp vuông 70x70x6.0 70 x 70 x 6.0 x 6,000 (mm) 72.35 kg Thép hộp vuông75x75 1 Thép hộp vuông75x75x1.8 75 x 75 x 1.8 x 6,000 (mm) 24.82 kg 2 Thép hộp vuông75x75x2.0 75 x 75 x 2.0 x 6,000 (mm) 27.51 kg 3 Thép hộp vuông75x75x2.5 75 x 75 x 2.5 x 6,000 (mm) 34.15 kg 4 Thép hộp vuông75x75x2.8 75 x 75 x 2.8 x 6,000 (mm) 38.09 kg 5 Thép hộp vuông75x75x3.0 75 x 75 x 3.0 x 6,000 (mm) 40.69 kg 6 Thép hộp vuông75x75x3.2 75 x 75 x 3.2 x 6,000 (mm) 43.29 kg 7 Thép hộp vuông75x75x4.0 75 x 75 x 4.0 x 6,000 (mm) 53.51 kg 8 Thép hộp vuông75x75x4.5 75 x 75 x 4.5 x 6,000 (mm) 59.77 kg 9 Thép hộp vuông75x75x5.0 75 x 75 x 5.0 x 6,000 (mm) 65.94 kg 10 Thép hộp vuông75x75x6.0 75 x 75 x 6.0 x 6,000 (mm) 78.00 kg Thép hộp vuông 80×80 1 Thép hộp vuông 80x80x1.8 80 x 80 x 1.8 x 6,000 (mm) 26.52 kg 2 Thép hộp vuông 80x80x2.0 80 x 80 x 2.0 x 6,000 (mm) 29.39 kg 3 Thép hộp vuông 80x80x2.5 80 x 80 x 2.5 x 6,000 (mm) 36.50 kg 4 Thép hộp vuông 80x80x2.8 80 x 80 x 2.8 x 6,000 (mm) 40.72 kg 5 Thép hộp vuông 80x80x3.0 80 x 80 x 3.0 x 6,000 (mm) 43.52 kg 6 Thép hộp vuông 80x80x3.2 80 x 80 x 3.2 x 6,000 (mm) 46.30 kg 7 Thép hộp vuông 80x80x4.0 80 x 80 x 4.0 x 6,000 (mm) 57.27 kg 8 Thép hộp vuông 80x80x4.5 80 x 80 x 4.5 x 6,000 (mm) 64.01 kg 9 Thép hộp vuông 80x80x5.0 80 x 80 x 5.0 x 6,000 (mm) 70.65 kg 10 Thép hộp vuông 80x80x6.0 80 x 80 x 6.0 x 6,000 (mm) 83.65 kg Thép hộp vuông 90×90 1 Thép hộp vuông 90x90x1.8 90 x 90 x 1.8 x 6,000 (mm) 29.91 kg 2 Thép hộp vuông 90x90x2.0 90 x 90 x 2.0 x 6,000 (mm) 33.16 kg 3 Thép hộp vuông 90x90x2.5 90 x 90 x 2.5 x 6,000 (mm) 41.21 kg 4 Thép hộp vuông 90x90x2.8 90 x 90 x 2.8 x 6,000 (mm) 46.00 kg 5 Thép hộp vuông 90x90x3.0 90 x 90 x 3.0 x 6,000 (mm) 49.17 kg 6 Thép hộp vuông 90x90x4.0 90 x 90 x 4.0 x 6,000 (mm) 64.81 kg 7 Thép hộp vuông 90x90x4.5 90 x 90 x 4.5 x 6,000 (mm) 72.49 kg 8 Thép hộp vuông 90x90x5.0 90 x 90 x 5.0 x 6,000 (mm) 80.07 kg 9 Thép hộp vuông 90x90x6.0 90 x 90 x 6.0 x 6,000 (mm) 94.95 kg Thép hộp vuông 100×100 1 Thép hộp vuông 100x100x1.8 100 x 100 x 1.8 x 6,000 (mm) 33.30 kg 2 Thép hộp vuông 100x100x2.0 100 x 100 x 2.0 x 6,000 (mm) 36.93 kg 3 Thép hộp vuông 100x100x2.5 100 x 100 x 2.5 x 6,000 (mm) 45.92 kg 4 Thép hộp vuông 100x100x3.0 100 x 100 x 3.0 x 6,000 (mm) 54.82 kg 5 Thép hộp vuông 100x100x4.0 100 x 100 x 4.0 x 6,000 (mm) 72.35 kg 6 Thép hộp vuông 100x100x4.5 100 x 100 x 4.5 x 6,000 (mm) 80.96 kg 7 Thép hộp vuông 100x100x5.0 100 x 100 x 5.0 x 6,000 (mm) 89.49 kg 8 Thép hộp vuông 100x100x6.0 100 x 100 x 6.0 x 6,000 (mm) 106.26 kg 9 Thép hộp vuông 100x100x8.0 100 x 100 x 8.0 x 6,000 (mm) 138.66 kg 10 Thép hộp vuông 100x100x9.0 100 x 100 x 9.0 x 6,000 (mm) 154.30 kg 11 Thép hộp vuông 100x100x10.0 100 x 100 x 10.0 x 6,000 (mm) 169.56 kg 12 Thép hộp vuông 100x100x12.0 100 x 100 x 12.0 x 6,000 (mm) 198.95 kg Thép hộp vuông 120×120 1 Thép hộp vuông 120x120x5.0 120 x 120 x 5.0 x 6,000 (mm) 108.33 kg 2 Thép hộp vuông 120x120x6.0 120 x 120 x 6.0 x 6,000 (mm) 128.87 kg 3 Thép hộp vuông 120x120x8.0 120 x 120 x 8.0 x 6,000 (mm) 168.81 kg 4 Thép hộp vuông 120x120x9.0 120 x 120 x 9.0 x 6,000 (mm) 188.21 kg 5 Thép hộp vuông 120x120x10 120 x 120 x 10.0 x 6,000 (mm) 207.24 kg 6 Thép hộp vuông 120x120x12 120 x 120 x 12.00 x 6,000 (mm) 128.87 kg 7 Thép hộp vuông 120x120x12.5 120 x 120 x 12.5 x 6,000 (mm) 168.81 kg Thép hộp vuông 125×125 1 Thép hộp vuông 125x125x3.0 125 x 125 x 3.0 x 6,000 (mm) 68.95 kg 2 Thép hộp vuông 125x125x4.0 125 x 125 x 4.0 x 6,000 (mm) 91.19 kg 3 Thép hộp vuông 125x125x4.5 125 x 125 x 4.5 x 6,000 (mm) 102.16 kg 4 Thép hộp vuông 125x125x5.0 125 x 125 x 5.0 x 6,000 (mm) 113.04 kg 5 Thép hộp vuông 125x125x6 125 x 125 x 6.0 x 6,000 (mm) 134.52 kg 6 Thép hộp vuông 125x125x6.3 125 x 125 x 6.3 x 6,000 (mm) 140.89 kg 7 Thép hộp vuông 125x125x8 125 x 125 x 8.0 x 6,000 (mm) 176.34 kg 8 Thép hộp vuông 125x125x9 125 x 125 x 9.0 x 6,000 (mm) 196.69 kg 9 Thép hộp vuông 125x125x9.5 125 x 125 x 9.5 x 6,000 (mm) 206.72 kg 10 Thép hộp vuông 125x125x10 125 x 125 x 10.0 x 6,000 (mm) 216.66 kg 11 Thép hộp vuông 125x125x12 125 x 125 x 12.0 x 6,000 (mm) 255.47 kg Thép hộp vuông 140×140 1 Thép hộp vuông 140x140x5 140 x 140 x 5.0 x 6,000 (mm) 127.17 kg 2 Thép hộp vuông 140x140x6 140 x 140 x 6.0 x 6,000 (mm) 151.47 kg 3 Thép hộp vuông 140x140x8 140 x 140 x 8.0 x 6,000 (mm) 198.95 kg 4 Thép hộp vuông 140x140x9 140 x 140 x 9.0 x 6,000 (mm) 222.12 kg 5 Thép hộp vuông 140x140x10 140 x 140 x 10.0 x 6,000 (mm) 244.92 kg 6 Thép hộp vuông 140x140x12 140 x 140 x 12.0 x 6,000 (mm) 289.38 kg Thép hộp vuông 150×150 1 Thép hộp vuông 150x150x4 150 x 150 x 4.0 x 6,000 (mm) 110.03 kg 2 Thép hộp vuông 150x150x4.5 150 x 150 x 4.5 x 6,000 (mm) 123.35 kg 3 Thép hộp vuông 150x150x5 150 x 150 x 5.0 x 6,000 (mm) 136.59 kg 4 Thép hộp vuông 150x150x6 150 x 150 x 6.0 x 6,000 (mm) 162.78 kg 5 Thép hộp vuông 150x150x8 150 x 150 x 8.0 x 6,000 (mm) 214.02 kg 6 Thép hộp vuông 150x150x10 150 x 150 x 10.0 x 6,000 (mm) 263.76 kg 7 Thép hộp vuông 150x150x12 150 x 150 x 12.0 x 6,000 (mm) 311.99 kg Thép hộp vuông 160×160 1 Thép hộp vuông 160x160x5 160 x 160 x 5.0 x 6,000 (mm) 146.01 kg 2 Thép hộp vuông 160x160x6 160 x 160 x 6.0 x 6,000 (mm) 174.08 kg 3 Thép hộp vuông 160x160x8 160 x 160 x 8.0 x 6,000 (mm) 229.09 kg 4 Thép hộp vuông 160x160x9 160 x 160 x 9.0 x 6,000 (mm) 256.04 kg 5 Thép hộp vuông 160x160x10 160 x 160 x 10.0 x 6,000 (mm) 282.60 kg 6 Thép hộp vuông 160x160x12 160 x 160 x 12.0 x 6,000 (mm) 334.60 kg Thép hộp vuông 175×175 1 Thép hộp vuông 175x175x4.5 175 x 175 x 4.5 x 6,000 (mm) 144.55 kg 2 Thép hộp vuông 175x175x5 175 x 175 x 5.0 x 6,000 (mm) 160.14 kg 3 Thép hộp vuông 175x175x6 175 x 175 x 6.0 x 6,000 (mm) 191.04 kg 4 Thép hộp vuông 175x175x8 175 x 175 x 8.0 x 6,000 (mm) 251.70 kg 5 Thép hộp vuông 175x175x9 175 x 175 x 9.0 x 6,000 (mm) 281.47 kg 6 Thép hộp vuông 175x175x10 175 x 175 x 10.0 x 6,000 (mm) 310.86 kg 7 Thép hộp vuông 175x175x12 175 x 175 x 12.0 x 6,000 (mm) 368.51 kg Thép hộp vuông 180×180 1 Thép hộp vuông 180x180x5 180 x 180 x 5.0 x 6,000 (mm) 164.85 kg 2 Thép hộp vuông 180x180x6 180 x 180 x 6.0 x 6,000 (mm) 196.69 kg 3 Thép hộp vuông 180x180x8 180 x 180 x 8.0 x 6,000 (mm) 259.24 kg 4 Thép hộp vuông 180x180x10 180 x 180 x 10.0 x 6,000 (mm) 320.28 kg 5 Thép hộp vuông 180x180x12 180 x 180 x 12.0 x 6,000 (mm) 379.81 kg Thép hộp vuông 200×200 1 Thép hộp vuông 200x200x4 200 x 200 x 4.0 x 6,000 (mm) 147.71 kg 2 Thép hộp vuông 200x200x4.5 200 x 200 x 4.5 x 6,000 (mm) 165.74 kg 3 Thép hộp vuông 200x200x5 200 x 200 x 5.0 x 6,000 (mm) 183.69 kg 4 Thép hộp vuông 200x200x6 200 x 200 x 6.0 x 6,000 (mm) 219.30 kg 5 Thép hộp vuông 200x200x8 200 x 200 x 8.0 x 6,000 (mm) 289.38 kg 6 Thép hộp vuông 200x200x10 200 x 200 x 10.0 x 6,000 (mm) 357.96 kg 7 Thép hộp vuông 200x200x12 200 x 200 x 12.0 x 6,000 (mm) 425.03 kg 8 Thép hộp vuông 200x200x12.5 200 x 200 x 12.5 x 6,000 (mm) 441.56 kg 9 Thép hộp vuông 200x200x16 200 x 200 x 16.0 x 6,000 (mm) 554.65 kg Thép hộp vuông 220×220 1 Thép hộp vuông 200x200x4 220 x 220 x 4.0 x 6,000 (mm) 162.78 kg 2 Thép hộp vuông 200x200x4.5 220 x 220 x 4.5 x 6,000 (mm) 182.70 kg 3 Thép hộp vuông 200x200x5 220 x 220 x 5.0 x 6,000 (mm) 202.53 kg 4 Thép hộp vuông 200x200x6 220 x 220 x 6.0 x 6,000 (mm) 241.91 kg 5 Thép hộp vuông 200x200x8 220 x 220 x 8.0 x 6,000 (mm) 319.53 kg 6 Thép hộp vuông 200x200x10 220 x 220 x 10.0 x 6,000 (mm) 395.64 kg 7 Thép hộp vuông 200x200x12 220 x 220 x 12.0 x 6,000 (mm) 470.25 kg 8 Thép hộp vuông 200x200x12.5 220 x 220 x 12.5 x 6,000 (mm) 488.66 kg 9 Thép hộp vuông 200x200x16 220 x 220 x 16.0 x 6,000 (mm) 614.94 kg Thép hộ vuông 250×250 1 Thép hộ vuông 250x250x5 250 x 250 x 5 x 6,000 (mm) 230.79 kg 2 Thép hộ vuông 250x250x6 250 x 250 x 6 x 6,000 (mm) 275.82 kg 3 Thép hộ vuông 250x250x8 250 x 250 x 8 x 6,000 (mm) 364.74 kg 4 Thép hộ vuông 250x250x10 250 x 250 x 10 x 6,000 (mm) 452.16 kg 5 Thép hộ vuông 250x250x12 250 x 250 x 12 x 6,000 (mm) 538.07 kg 6 Thép hộ vuông 250x250x16 250 x 250 x 16 x 6,000 (mm) 705.37 kg Thép hộp vuông 300×300 1 Thép hộp vuông 300x300x6 300 x 300 x 6.0 x 6,000 (mm) 332.34 kg 2 Thép hộp vuông 300x300x6.3 300 x 300 x 6.3 x 6,000 (mm) 348.60 kg 3 Thép hộp vuông 300x300x8 300 x 300 x 8.0 x 6,000 (mm) 440.10 kg 4 Thép hộp vuông 300x300x10 300 x 300 x 10.0 x 6,000 (mm) 546.36 kg 5 Thép hộp vuông 300x300x12 300 x 300 x 12.0 x 6,000 (mm) 651.11 kg 6 Thép hộp vuông 300x300x12.5 300 x 300 x 12.5 x 6,000 (mm) 677.06 kg 7 Thép hộp vuông 300x300x16 300 x 300 x 16.0 x 6,000 (mm) 856.09 kg Thép hộp vuông 350×350 1 Thép hộp vuông 350x350x6.3 350 x 350 x 6.3 x 6,000 (mm) 407.94 kg 2 Thép hộp vuông 350x350x8 350 x 350 x 8.0 x 6,000 (mm) 515.46 kg 3 Thép hộp vuông 350x350x10 350 x 350 x 10.0 x 6,000 (mm) 640.56 kg 4 Thép hộp vuông 350x350x12 350 x 350 x 12.0 x 6,000 (mm) 764.15 kg 5 Thép hộp vuông 350x350x12.5 350 x 350 x 12.5 x 6,000 (mm) 794.81 kg 6 Thép hộp vuông 350x350x16 350 x 350 x 16.0 x 6,000 (mm) 1,006.81 kg Thép hộp vuông 400×400 1 Thép hộp vuông 400x400x8 400 x 400 x 8.0 x 6,000 (mm) 590.82 kg 2 Thép hộp vuông 400x400x10 400 x 400 x 10.0 x 6,000 (mm) 734.76 kg 3 Thép hộp vuông 400x400x12 400 x 400 x 12.0 x 6,000 (mm) 877.19 kg 4 Thép hộp vuông 400x400x12.5 400 x 400 x 12.5 x 6,000 (mm) 912.56 kg 5 Thép hộp vuông 400x400x16 400 x 400 x 16.0 x 6,000 (mm) 1,157.53 kg 6 Thép hộp vuông 400x400x20 400 x 400 x 20.0 x 6,000 (mm) 1,431.84 kg

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP HỘP HOT, NHANH NHẤT TẠI VIỆT NAM

Xem thêm: Kích Thước Xà Gồ Thép Hộp

THÉP HỘP VUÔNG do Công ty TNHH XNK Huy Phát cung cấp theo yêu cầu và đơn đặt hàng, chúng tôi có đủ loại kích cỡ và chủng loại trong kho hàng, sẵn sàng cung cấp cho khách hàng khi có nhu cầu. Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối THÉP HỘP VUÔNG Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi tìm đến với chúng tôi.

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP HỘP HOT, NHANH NHẤT TẠI VIỆT NAM

Để được nhận báo giá BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP HỘP HOT, NHANH NHẤT TẠI VIỆT NAM hay giá sắt thép quý khách vui lòng Liên hệ ngay với chúng tôi:

Tìm hiểu thêm: Danh mục